jueves, 1 de diciembre de 2016

1 director del Museu de l'Empordà, mitjançant sistema de concurs. Ajuntament de Figueres 

Ajuntament de Figueres  ANUNCI sobre proves selectives d'un lloc de treball de director del Museu de l'Empordà, mitjançant sistema de concurs.
Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 223, de data 22 de novembre de 2016, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves selectives d'un director del Museu de l'Empordà mitjançant el sistema de concurs.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 30 de novembre al 19 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia