miércoles, 28 de septiembre de 2016

borsa de treball de tècnic de recursos humans, de l’Ajuntament de Muro de Alcoi (El Comtat-Alacant)

Ajuntament de Muro de Alcoi. ANUNCIO CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO DE RECURSOS HUMANOS
Mitjançant resolució d’alcaldia 2016-0718, de 16 de setembre, l’alcalde de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, ha adoptat l’acord d’aprovació de la convocatòria i bases específiques pera la constitució de borsa de treball per a la cobertura del llocs de treball de tècnic de recursos humans, de manera interina, per no existir borsa de treball creada als efectes i per les necessitats que puguen donar-se .
Les bases de la convocatòria estaran a disposició dels interessats al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, a la Placeta Molina, nº 4 i a la seua pàgina web www.vilademuro.net (ocupació pública), així com al departament de recursos humans on consta l’expedient.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia