lunes, 20 de marzo de 2017

1 plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Intervenció – Intervenció general, torn lliure. Convocatòria 14/042 Diputació de Tarragona

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 45, de 6 de març de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció de la plaça següent:
- Convocatòria 14/042 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Intervenció – Intervenció general, torn lliure.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 21 de març al 10 de abril de 2017, a.i.} i/o en el Butlletí Oficial de l'Estat.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 45, de 6 de març de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i les convocatòries que han de regir la selecció de les places següents:
- Convocatòria 16/041 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Serveis Interns – Gestió de Serveis Generals – Gestió Administrativa, torn promoció interna.
- Convocatòria 16/042 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a especialista, adscrita a l'Àrea Serveis Interns – Gestió de Serveis Generals – Gestió Administrativa, torn promoció interna.
Els terminis per a la presentació de sol·licituds comencen l'endemà de la publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzen al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els anuncis successius relatius a aquestes convocatòries es publicaran únicament al tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (http://ebop.altanet.org) i a la pàgina web www.diputaciodetarragona.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia