lunes, 17 de julio de 2017

borsa de treball d'Educador/a social. Expedient: 2738/17. Ajuntament de Xàtiva (La Costera-València)

ANUNCI
Posem en coneixement que l'Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de constituir una borsa de treball temporal per a cobrir amb caracter urgent i temporal llocs de treball d'Educador/a Social (aprovat per JGL de data 26-06-17, punt 7).
Les funcions del lloc, els requisits, les sol·licituds i els mèrits a valorar es publicaran en la web municipal: http://www.xativa.es
El termini de presentació de sol·licituds, serà de CINC DIES HÀBILS computats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en la web municipal i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Xàtiva. {del 18 al 24 de juliol de 2017, a.i.}
Els successius anuncis, referents a aquesta convocatòria es publicaran únicament en la web municipal i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Xàtiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia