viernes, 12 de enero de 2018

1 Director/a de Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.

Per decret de la Presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 18 de desembre de 2017 (núm. ref. 1862/2017), s'aprova la convocatòria del procés per a la selecció de director o directora de Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.
Les bases íntegres d'aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 15 de desembre de 2017, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). {de l' 11 al 22* de gener de 2017, a.i.}
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia