viernes, 12 de enero de 2018

3 Borses de treball de docent de Tallers: luminotècnia, maquinària escènica, i so. Organisme Autònom Institut del Teatre (Barcelona)

Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 20 d'octubre de 2017 (núm. ref. 1519/17), s'aproven les convocatòries per a la confecció de tres borses de treball per a possibles contractacions laborals temporals de docents segons les necessitats del Pla d'Ordenació Acadèmica (POA), i que tot seguit es detallen:
CODI
Denominació
15/17-18
Tallers luminotècnia
16/17-18
Tallers maquinària escènica
17/17-18
Tallers so
Les bases íntegres d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 13 de desembre de 2017, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona). A més, es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). {de l' 11 al 22* de gener de 2018, a.i.}
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.  www.institutdelteatre.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia