viernes, 12 de enero de 2018

Borsa de Treball de Bibliotecaris/àries (Codi: BIBL/17) de Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca (Codi: TAB/17) i d'Ajudants de Serveis de Biblioteca (AJSB/17). Ajuntament de Terrassa (Barcelona)

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, apartat Borses de treball, en data 29 de desembre de 2017, han estat publicades les Bases íntegres (aprovades per Resolució Núm. 10899 de 22 de desembre de 2017) que han de regir el procés selectiu per a la confecció d'una Borsa de Treball de Bibliotecaris/àries (Codi: BIBL/17) de Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca (Codi: TAB/17) i d'Ajudants de Serveis de Biblioteca (AJSB/17).
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, {de l' 11 al 30 de gener de 2018, a.i.} publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia