lunes, 8 de enero de 2018

1 plaça d'Educador/a Social de l'EAIA (codi 2017/20). Consell Comarcal del Garraf (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de gener de 2018 apareixen publicades íntegrament les bases de la convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la provisió temporal d'una plaça d'Educador/a Social de l'EAIA del Garraf vacant a la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Garraf.
El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 9 al 29* de gener de 2018, a.i.} o en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les bases de la convocatòria també es poden consultar a la pàgina web comarcal www.ccgarraf.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia