lunes, 8 de enero de 2018

borsa de treball de personal tècnic superior en Dret, Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

Ajuntament de Castellar del Vallès ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic superior en Dret, per cobrir possibles substitucions, places vacants o per atendre necessitats urgents.
Per resolució de l'alcalde de 15 de desembre de 2017 s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic superior en Dret, per cobrir possibles substitucions, places vacants o per atendre necessitats urgents.
Les bases del procés selectiu s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre de 2017
El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu és de quinze dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 9 al 23 de gener de 2018, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l'ajuntament www.castellarvalles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia