lunes, 8 de enero de 2018

1 plaça de Treballador/a Social, subgrup A2, Ajuntament de Mataró ( Barcelona )

Per decret 9247/2017, de 20 d'octubre, l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases específiques i convocatòria, que regularan el procés selectiu d'una plaça de treballador/a social, grup A2, per concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
Aquestes bases específiques i la respectiva convocatòria, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de desembre de 2017.
El termini d'admissió de sol·licituds per participar, serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 9 al 29* de enero de 2018, a.i.}
Tota la informació sobre els processos selectius es pot consultar al taulell d'anuncis de la Corporació, a les Oficines d'Atenció ciutadana, en qualsevol dels centres cívics de la ciutat, a través del telèfon 010 o 807 117 1010 (si truca des d'un mòbil o des de fora de la ciutat de Mataró) i, a través d'Internet, a l'adreça www.mataro.cat.
BASES ESPECÍFIQUES PER AL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR 1 PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, SUBGRUP A2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

 AQUESTA CONVOCATÒRIA ES REGEIX TAMBÉ PER LES BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS D'ACCÉS LLIURE A AQUEST AJUNTAMENT, MOTIU PEL QUAL CAL LLEGIR-LES PRÈVIAMENT.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte d'aquesta convocatòria és la cobertura d'una plaça de treballador/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari de la corporació. Aquesta convocatòria es realitza mitjançant concurs oposició, modalitat d'accés lliure, amb un nomenament de funcionari/ària de carrera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia