jueves, 25 de agosto de 2016

1 plaça d'Arquitecte/a. (A1) -interinitat- . Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 450/2016, de 22 d'agost, he resolt convocar el procés selectiu per proveir 1 plaça d'arquitecte, de l'Escala d'Administració General, Subescala Especial (subgrup A1 i complement de destinació amb nivell 27), interinament i en règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball, les bases específiques reguladores del qual es van aprovar per la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de gener de 2016, i rectificar en sessió de 25 de febrer de 2016, i publicar les bases reguladores específiques al web municipal https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_temporal).
El termini per presentar sol·licituds començarà l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà als vint dies naturals següents.{del 26 d'agost al 14 de setembre de 2016, a.i.}
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia