lunes, 29 de agosto de 2016

borsa de treball de tècnics del SEAFI. Mancomunitat de Municipis de La Costera-Canal (València)

ANUNCI
Per Resolució de Presidència número 101, de 25 de juliol de 2016, es modifica la base segona apartat E, de les que han de regir la convocatòria d'una borsa de treball de Tècnics del SEAFI, aprovades per acord de Junta de Govern Local de 17 de maig de 2016 i referides a l'anunci del Butlletí Oficial de la Província de València número 108, de 7 de juny de 2016, publicades íntegres a la pàgina web de la mancomunitat, amb el següent sentit:
- A la Base Segona apartat E), ampliar al requisit referent a la titulació acadèmica de llicenciatura en psicologia o el seu equivalent títol de grau, les titulacions de llicenciatura o els seus graus equivalents en pedagogia i psicopedagogia, així com a la resta d'apartats on s'expresen estos requisits.
S’obri un nou termini de presentació de sol·licituds per deu dies hàbils a partir d’esta nova publicació al Butlletí Oficial de la Província per a participar en la convocatòria. {del 27 d'agost al 7 de setembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia