viernes, 10 de junio de 2016

1 funcionari interí, mitjançant el sistema de concurs, per al servei d’atenció a les persones en situació de dependència. Mancomunitat de les Valls

EDICTE
Per Decret 30/2016, de 2 de juny de 2016, s’ha resolt aprovar les bases que regiran el procés selectiu per al nomenament de funcionari interí, mitjançant el sistema de concurs, per al servei d’atenció a les persones en situació de dependència. Les bases estaran disponibles a la pàgina web de la Mancomunitat de les Valls, www.lesvalls.es, així com al tauler d’Edictes.
El termini de presentació d’instàncies és de 10 dies naturals, a partir de la publicació del present en el B.O.P. de València. {de l' 11 al 20 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia