domingo, 26 de junio de 2016

1 plaça de tècnic/a superior en esports. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local del dia 17 de maig de 2016 ha aprovat les Bases reguladores i la Convocatòria de selecció per cobrir la plaça de tècnic/a superior en esports.
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 24 de juny al 13 de juliol de 2016, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia