martes, 7 de junio de 2016

1 plaça d'oficial de 1ª com a conductor de retroexcavadora. Ajuntament de Premià de Dalt (Barcelona)

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 30 de maig 2016, va aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix i pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'oficial de 1ª (conductor retroexcavadora).
Les bases de l'esmentat procediment han estat íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 d'abril de 2016.
S'obre el termini de presentació de instàncies durant vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 8 al 27 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia