lunes, 13 de junio de 2016

borsa de treball com a auxiliar administratiu. Ajuntament de Caldes de Malavella ( Girona)

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de juny de 2016, s'han aprovat les bases específiques per la creació d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoría d'auxiliar administratiu/va (Tasques Grup C2), que es produeixin durant un període d' un any, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica, per urgència. Exp. 639/2016.
En compliment del que estableix la normativa vigent, es fa públic que el text íntegre de les bases aprovades, es pot consultar a la pàgina web de l'ajuntament www.caldesdemalavella.cat
El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria i de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. {del 14 al 23 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia