domingo, 12 de junio de 2016

borses de treball d'oficial de primera i peó. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 290/2016, de 6 de juny, s'ha resolt convocar els processos selectius per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball temporal per al desenvolupament provisional de llocs de treball d'oficial primera i d'una altra de peó d'aquest Ajuntament, mitjançant el nomenament de personal funcionari interí o la contractació de personal temporal, que es van aprovar per la Junta de Govern Local, en sessió de 2 de juny de 2016, i publicar les bases reguladores específiques al web municipal
El termini per presentar sol·licituds començarà l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà als vint dies naturals següents. {del 10 al 29 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia