miércoles, 15 de junio de 2016

1 Lletrat/ada del Gabinet jurídic, nivell 1. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de juny del 2016, s'han publicat les bases que han de regir en la convocatòria per proveir, per concurs específic, un lloc de treball vacant de lletrat/da del Gabinet jurídic - nivell 1, complement de destinació 26.
El termini de presentació d'instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). {del 15 de juny al 2 de juliol de 2016, a.i.} 
Els successius anuncis relatius a aquest concurs específic es faran públics al tauler d' anuncis d' aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia