miércoles, 8 de junio de 2016

1 oficial 1a paleta. Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (Barcelona)

Es fa públic que per Decret de la Presidència número 326 de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en data 24 de maig de 2016 ha estat aprovada la Convocatòria i les Bases Específiques del procés selectiu per la contractació laboral temporal en la modalitat d'interinitat d'un/a. Oficial 1ª Paleta d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
El text íntegre de la convocatòria i les bases específiques de la convocatòria resten publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de juny de 2016, i en taulell d'anuncis i en la pàgina web (www.valldoreix.cat) d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. El termini per la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. {del 9 al 28 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia