sábado, 18 de junio de 2016

4 places d'educadors d'escola bressol . Ajuntament de Salt (Girona )

L´Ajuntament de Salt, per decret d´Alcaldia de data 27 de maig de 2016, va convocar un procés selectiu per a proveir interinament quatre places d´educadors/es de les escoles bressol, vacants a la plantilla de personal laboral de la Corporació. Les bases reguladores d´aquesta convocatòria es van aprovar per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de maig de 2016 i s´han publicat en el BOP de Girona núm. 107, de data 6 de juny de 2016.
Les instàncies-tipus sol.licitant prendre part en les proves es presentaran en el registre general de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dirigides a l'Alcalde President de la Corporació, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
{del 17 de juny al 6 de juliol de 2016, a.i.}  . www.viladesalt.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia