lunes, 6 de junio de 2016

borsa de treball per a donar cobertura a les vacants, substitucions i/o necessitats de l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras. (Barcelona)

Es fa públic que la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2016 ha aprovat les Bases generals que han de regir els processos selectius per a la creació d'una borsa de treball per a donar cobertura a les vacants, substitucions i/o necessitats de l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras.
Les esmentades bases estan publicades integrament al taulell d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Montmeló. Aquest anunci es publicarà al BOPB i al DOGC.  www.montmelo.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia