lunes, 11 de julio de 2016

1 plaça de secretari interventor. (A1) -interí-. Ajuntament de Cabra del Camp (Tarragona)

Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2016, s'aproven les bases reguladores de la convocatòria del concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Cabra del Camp
En el BOPT de data 12 de juliol de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Cabra del Camp.
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.{del 12 al 31 de juliol de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia