miércoles, 27 de julio de 2016

Borsa de treball Treballador/a Social (A2). Ajuntament de Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina. BASES BORSA TREBALL TREB.SOCIAL .
PRIMER.- Aprovar les bases per a la creació d’una nova borsa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL. SEGON.- D’acord amb les bases aprovades, aquestes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Una vegada publicades per part de l’Alcaldia s’efectuarà la corresponent convocatòria pública, que es publicarà segons disposen dites bases.
TERCER.- Les bases es poden consultar, a partir de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, en el tauler d'edictes de la Casa Consistorial, en la seu electrònica municipal (cocentaina.sedelectronica.es) i en la pàgina web municipal (www.cocentaina.es) en l'apartat d'oposicions i borses de treball del tauler d'anuncis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia