domingo, 17 de julio de 2016

1 plaça de tècnic superior. (oficina de Ripoll) Xarxa Local de Municipis Gironins

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 131, d'11 de juliol de 2016, s'ha publicat la convocatòria del concurs per cobrir interinament una plaça de tècnic superior, per substitució de la titular a l'oficina de Ripoll de la plantilla de personal funcionari de XALOC, i subjecte a les bases aprovades per resolució de la presidència delegada de 5 de juliol de 2016 i publicades en el BOP núm. 131, d'11 de juliol de 2016.
Les instàncies tipus sol·licitant prendre part en les proves es presentaran en el registre general de la Xarxa Local de Municipis, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dirigides a al president delegat de l'organisme, en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 16 al 27 de juliol de 2016, a.i.}  -  www.xalocgirona.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia