viernes, 29 de julio de 2016

4 places de vigilant municipal (C2). Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ( Barcelona )

Per Decret d'alcaldia núm. 146/2016 de 8 de juny d'enguany, s'han aprovat les bases reguladores de la convocatòria de quatre places de vigilant municipal, - Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- pel sistema de concurs- oposició, en torn lliure, inclosa a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.
Les bases de la convocatòria són exposades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web: http://www.santsalvadordeguardiola.cat
El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació d'aquesta convocatòria al BOPB, al DOGC, a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. {del 29 de juliol al 22 d'agost de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia