jueves, 28 de julio de 2016

1 plaça de Tècnic/a de Participació Ciutadana. Ajuntament de Berga (Barcelona)

Es fa públic que l'Alcaldessa, en data 1 de juliol de 2016, ha dictat el decret 2016/498 d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria per a cobrir interinament la plaça de Tècnic/a de Participació Ciutadana, a jornada complerta i en règim funcionarial.
La convocatòria i les bases específiques que regeixen el procediment s'han publicat íntegrament al taulell d'edictes de l'Ajuntament, al web municipal (http://www.ajberga.cat), i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2016.
La resta d'anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el taulell d'edictes de l'Ajuntament de Berga i en el web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia