jueves, 2 de junio de 2016

- 1 lloc de tècnic/a mitjà/ana, prospector/a d'empreses - 1 lloc d'administratiu/va de serveis socials - 3 llocs d'auxiliar administratiu/va . Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

Per resolució de l'alcalde de 25 de maig de 2016 s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a seleccionar personal laboral temporal per a ocupar cinc llocs de treball dins del programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social (línia 1, modalitat de suport a plans locals d'ocupació, i línia 2, modalitat de suport a plans locals d'ocupació per a la contractació de personal administratiu i/o informadors/es de serveis socials), aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 10 de març de 2016

Els llocs de treball a ocupar són els següents:
- 1 lloc de tècnic/a mitjà/ana, prospector/a d'empreses
- 1 lloc d'administratiu/va de serveis socials
- 3 llocs d'auxiliar administratiu/va

Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat i el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu és de deu dies naturals a partir del següent al de publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 3 al 13* de juny de 2016, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l'ajuntament www.castellarvalles.cat
La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia