jueves, 2 de junio de 2016

5 llocs d'oficial/a de 1ª i 5 llocs de peó/ona (especialitats: jardineria, paleta i pintura). Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

Per resolució de l'alcalde de 25 de maig de 2016 s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a seleccionar personal laboral temporal per a ocupar deu llocs de treball dins del programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social (línia 2, modalitat de suport a plans d'ocupació adreçats a col·lectius en risc d'exclusió social), aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 10 de març de 2016

Els llocs de treball a ocupar són els següents:
- 2 llocs d'oficial/a de 1ª, especialitat jardineria
- 2 llocs d'oficial/a de 1ª, especialitat paleta
- 1 lloc d'oficial/a de 1ª, especialitat pintura
- 2 llocs de peó/ona, especialitat jardineria
- 2 llocs de peó/ona, especialitat paleta
- 1 lloc de peó/ona, especialitat pintura

Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat i el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu és de deu dies naturals a partir del següent al de publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 3 al 13* de juny de 2016, a.i.}
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l'ajuntament www.castellarvalles.cat
La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia