lunes, 6 de junio de 2016

1 plaça d'auxiliar administratiu (C2) per al dispensari municipal Raval de Cristo. Ajuntament de Roquetes (Tarragona )

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 105, de dijous 2 de juny de 2016, han estat publicades íntegrament les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició per al nomenament interí d'un/a auxiliar administratiu/va, personal laboral, grup C2 de titulació, per ocupar la plaça del dispensari municipal Raval de Cristo, en horari de 31 hores setmanals, i la resta fins a 37,5 hores prestarà suport, com auxiliar administratiu/va a les oficines municipals i/o a la Policia Local, i creació d'una borsa de reposició,de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució de l'alcaldia número 310/2016 de data 23 de maig de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC. {del 4 al 23 de juny de 2016, a.i.}  www.roquetes.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia