lunes, 6 de junio de 2016

1 plaça d'educador/ora social de la UBASP (RLT 44). Consell Comarcal del Baix Penedés (Tarragona)

En ell Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 99, de 25 de maig de 2016, apareix publicat l'anunci de l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter laboral temporal una plaça d'educador/a social de l'UBASP i que es fa públic per tal que les persones interessades hi concorrin. El termini per a la presentació de sol·licituds és de VINT DIES NATURALS a partir del següent al d'aquesta publicació.{del 4 al 23 de juny de 2016, a.i.}
Les persones interessades podran adreçar-se a l'Àrea d'administració de personal del Consell (plaça del Centre, 5, 43700-El Vendrell, telèfon 977 15 71 66), en horari de 9 h a 14 h. Les bases apareixen publicades íntegrament al web de la corporació (www.ccbp.cat).
La resta d'anuncis s'inseriran al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia