domingo, 10 de abril de 2016

1 plaça de secretària d'intervenció amb caràcter interí. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)

En el BOPT número 62 de data 1 d'abril de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs de mèrits
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.{del 8 al 17 d'abril de 2016, a.i.}
www.santjaumedelsdomenys.cat Plaça Joan Roig, 2, 43713 Sant Jaume dels Domenys, Tarragona  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia