miércoles, 27 de abril de 2016

1 plaça de tècnic/a d'administració general. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

La Junta de Govern Local, en sessió de 7 d'abril de 2016, va acordar modificar les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir en propietat una plaça de tècnic/ca d'administració general en règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball, publicar les bases reguladores refoses al web municipal
(https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_fix) i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació als butlletins oficials.
Amb aquesta modificació, el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya [núm 7108 de data 27-04-2016] i en el Boletín Oficial del Estado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia