martes, 26 de abril de 2016

1 treballador/a social, mitjançant contracte de relleu, a temps parcial. Ajuntament de Martorelles (Barcelona)

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 5 d'abril de 2016, es convoca procés de selecció d'un/a treballador/a social, mitjançant contracte de relleu, a temps parcial.
Les bases es poden consultar a la web municipal (www.martorelles.cat), al tauler d'edictes municipal i al BOPB de data 18.04.2016.
D'acord amb la base tercera s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que és de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya. {del 27 d'abril al 16 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia