domingo, 24 de abril de 2016

borsa de treball d’auxiliar administratiu. Ajuntament de Navata (Girona)

La junta de govern local, en sessió de data 6 d'abril de 2016, va acordar l'aprovació de la convocatòria que regirà el següent procés de selecció:
Bases reguladores de la constitució d'una borsa de treball de personal de la categoria d'auxiliar administratiu, i convocatòria del procediment selectiu.
Les bases que regiran aquesta convocatòria són les publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 72 de data 15 d'abril de 2016, es troben inserides al tauler d'edictes de la Corporació i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.navata.org. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des del dia 16 d'abril de 2016, data en què s'ha fet públic a la pàgina electrònica municipal i tauler d'anuncis de la corporació.{del 17 d' abril al 6 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia