lunes, 25 de abril de 2016

1 plaça d'educador/a social. Ajuntament de Premià de Dalt (Barcelona)

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 4 d'abril de 2016, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure i en règim laboral temporal a temps parcial, d'una plaça vacant d'educador/a social.
Les referides bases han estat íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 d'abril de 2016.
S'obre el termini de presentació de instàncies durant vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 d'abril al 16* de maig de 2016, a.i.} www.premiadedalt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia