miércoles, 27 de abril de 2016

6 places d'agent interí de la Policia Local per al període d'estiu 2016 mitjançant concurs oposició lliure (exp. 1646/2016). Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Girona)

En data 31 de març de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, va aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir sis places d'agent interí de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2.
Les bases específiques d'aquesta convocatòria s'han publicat integrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 76 de data 21 d'abril de 2016.
El període de presentació d'instàncies serà el de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 28 d'abril al 17 de maig de 2016, a.i.}
Els següents anuncis es publicaran al web municipal de l'Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia