martes, 31 de mayo de 2016

1 Cap de Brigada (àmbit cementiri municipal) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de maig de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs específic convocat per proveir el lloc de treball vacant de Cap de Brigada (àmbit cementiri municipal) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, grup retributiu 6, nivell de complement de destinació 16.
El termini de presentació d'instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{de l' 1 al 17 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs específic es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia