domingo, 29 de mayo de 2016

2 enginyers/eres tècnics/ques en topografia, del grup A, subgrup A2, adscrits/tes al Servei de Projectes i Obres II de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de Gerència de data 9 de maig de 2016, ha resolt convocar concurs públic per a la contractació temporal en pràctiques de 2 enginyers/eres tècnics/ques en topografia, del grup A, subgrup A2, adscrits/tes al Servei de Projectes i Obres II de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es trobaran a Administració de Personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat, l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.{del 28 de maig al 6 de juny de 2016, a.i.}
Les sol·licituds també podran ser presentades d'acord amb el que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia