domingo, 29 de mayo de 2016

borsa de treball de direcció de cor i orquestra. Patronat de la Música de Badalona

Mitjançant Decret, de data 17 de maig de 2016, de la Vicepresidenta del Patronat, actuant per delegació de competències de la Presidenta segons decret de data 30 de setembre de 2015, s'ha aprovat la convocatòria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball a fi i efecte d'establir un ordre de preferència per proveir les necessitats d'ocupació de caràcter temporal que es produeixin amb posterioritat a l'aprovació, relativa al següent lloc de treball: Direcció de cor i orquestra.
Les bases específiques reguladores d'aquest procés apareixen publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 26 de maig de 2016, i exposades al Tauler d'Anuncis del Conservatori de Badalona.
Es fa públic per al coneixement general.  -  www.conservatoribdn.cat  - Carrer del Pare Claret, 2, 08911 Badalona, Barcelona - 933 89 39 57

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia