martes, 24 de mayo de 2016

1 plaça d'auxiliar de museus laboral temporal. (C2). Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per decret de la Presidenta de l'OA Museu d'Història de Cambrils 4/2016 de data 25/4/2016 s'han aprovat les bases específiques i la convocatòria que regirà el següent procés de selecció :
- 1 plaça d'auxiliar de museus, laboral temporal, assimilada grup C, subgrup C2, a cobrir pel sistema de concurs lliure amb prova
Aquestes bases han estat publicades íntegrament al BOPT núm. 92 de 13/5/2016. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de convocatòria en el BOPT o DOGC {del 25 de maig al 13 de juny de 2016, a.i.}
Les bases, els models normalitzats, així com informació referent als processos i situació dels aspirants, es podran consultar i obtenir en l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Cambrils, www.cambrils.org, Recursos humans / Processos de selecció)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia