martes, 31 de mayo de 2016

1 secretària d'intervenció (A1) amb caràcter interí (codi 2/2016). Ajuntament de la Riba (Tarragona)

En el BOPT número 95 de data 19 de maig de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 31 de maig al 14 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia