viernes, 27 de mayo de 2016

borsa de treball d’Auxiliars de la Policia Local, de l’Ajuntament de Sumacàrcer (Ribera Alta-València)

EDICTE
Per Resolució de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2016 han estat aprovades la convocatòria i les bases reguladores, que han de regir, per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliars de la Policia Local.
El termini de presentació d’instàncies serà de deu dies naturals a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.{del 28 de maig al 6 de juny de 2016, a.i.}
Les bases estan exposades en el tauler d’anuncis, més informació en el Registre General de les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Sumacàrcer situat en la Plaça Major, núm. 1, i en la pàgina web: www.sumacarcer.es
Els successius anuncis seran publicats únicament en la pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia