jueves, 26 de mayo de 2016

1 tècnic de turisme (02-2016). Ajuntament de Prades (Tarragona)

Ajuntament de Prades ANUNCI sobre convocatòria de proves selectives per cobrir la plaça de tècnic de turisme (02-2016).
Per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de maig de 2016 s'ha resolt convocar concurs-oposició lliure per cobrir la plaça de tècnic de turisme per a l'oficina municipal de turismo, en règim laboral temporal i amb jornada parcial.
Per aquesta mateixa Resolució es van aprovar les bases generals i específiques que han de regir el procés selectiu. Les bases es poden obtenir a les oficines de l'Ajuntament i es poden consultar al següent enllaç: http://prades.cat/ca/content/anuncis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia