domingo, 29 de mayo de 2016

1 tècnic/a superior en participació ciutadana, per a l'execució d'un programa temporal per un període de 18 mesos. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La Junta de Govern Local del dia 26 d'abril de 2016 ha aprovat les Bases reguladores i la Convocatòria de selecció d'un/a tècnic/a en participació ciutadana, per a l'execució d'un programa temporal, per un període de 18 mesos
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 28 de maig al 16 de juny de 2016, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia