jueves, 26 de mayo de 2016

concursos literaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer de narrativa i poesia, de l’Ajuntament de Canals (La Costera-València)

BDNS (Identif.): 306303.
ANUNCI
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria dels següents concursos literaris, el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatòria aprovada, amb les seues respectives bases, per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canals, en sessió de 28 d’abril de 2016.
PREMI “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE POESIA I DE NARRATIVA.
1º Beneficiaris: Qualsevol persona que ho desitge.
2º Objecte: Modalitats de poesia i relat breu.
4º Quantia: Dos premis de 400 euros i altres dos de 200 euros.
5º Termini de presentació d’originals: 11 de setembre de 2016.
PREMIS LITERARIS “FRANCESC BRU” DE POESIA I NARRATIVA
1º Beneficiaris: Qualsevol persona que ho desitge.
2º Objecte: Modalitats de poesia i relat breu.
3º Bases reguladores: Consultar bases completes en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index /
4º Quantia: Dos premis de 600 euros i altres dos de 300 euros.
5º Termini de presentació d’originals: 11 de setembre de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia