viernes, 20 de mayo de 2016

Borsa de treball de: auxiliar d'emissora (C2), i professor de música, especialitat arpa (A2). Ajuntament d'Altafulla (Tarragona)

Primera.- Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12-05-16 anunci núm. 2016/03524, es publica íntegrament la convocatòria i les bases específiques per a la provisió de la plaça següent:
Convocatòria: 2015/BT/LT-I/01 – Borsa de treball
Denominació de la plaça: auxiliar d'emissora.
Règim jurídic: laboral.
Caràcter: laboral temporal o interinatge.
Modalitat: a temps complet.
Classe: tècnic
Categoria: auxiliar
Lloc de treball: auxiliar emissora
Assimilació al grup de classificació: C2
Retribució: segons el grup de classificació
Sistema selectiu: concurs
Altres: La convocatòria es per ocupar temporalment la plaça si es produeixen vacants.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza al cap de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 20 al 31 de maig de 2016, a.i.}
Els anuncis i notificacions successius relatius a aquestes convocatòries es faran públics únicament al tauler d'anuncis de la corporació situat a la Plaça del Pou, núm. 1, d'Altafulla.

Segona.- Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12-05-16 anunci núm. 2016/03526, es publica íntegrament la convocatòria i les bases específiques per a la provisió de la plaça següent:
Convocatòria: 2015/BT/LT-I/02 – Borsa de treball
Denominació de la plaça: professor de música, especialitat arpa.
Règim jurídic: laboral.
Caràcter: laboral temporal o interinatge.
Modalitat: a temps parcial.
Classe: professor de música
Categoria: professor de música
Lloc de treball: professor de música
Assimilació al grup de classificació: A2
Retribució: segons el grup de classificació
Sistema selectiu: concurs
Altres: La convocatòria es per ocupar temporalment la plaça mentre estigui vacant pel seu titular o fins que la plaça sigui coberta amb caràcter definitiu.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 20 de maig al 8 de juny de 2016, a.i.}
Els anuncis i notificacions successius relatius a aquestes convocatòries es faran públics únicament al tauler d'anuncis de la corporació situat a la Plaça del Pou, núm. 1, d'Altafulla.
--------------------

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia