viernes, 20 de mayo de 2016

Borsa de treball d' Auxiliar Administratiu/iva (C2), del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre (Tarragona)

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre EDICTE sobre informació pública de la publicació al BOPT de les bases de selecció de personal.
La Junta de Govern Local del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en la sessió de data 19 d'abril de 2016, va aprovar les Bases que han de regir el concurs-oposició per a la selecció de personal laboral temporal, grup C2 de titulació, auxiliar administratiu i creació d'una borsa de reposició.
El text íntegre de les bases que han de regir aquesta convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) núm. 94 de 18 de maig de 2016.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria íntegra al BOPT i en extracte al DOGC.{del 20 de maig al 8 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia