viernes, 20 de mayo de 2016

1 plaça de tècnic/a de serveis econòmics. Ajuntament del Vendrell (Tarragona )

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 90, de data 11 de maig de 2016, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs lliure per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de serveis econòmics, amb caràcter d'interinitat, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat.{del 20 al 30* de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia