lunes, 9 de mayo de 2016

1 plaça de secretaria intervenció del Servei d'Assistència Tècnica. Consell Comarcal de la Noguera (Lleida)

Es fa públic per a general coneixement que per Decret de Presidència núm. 096/2016, de 27 d'abril, es van aprovar les bases que regiran el concurs públic per a cobrir, amb caràcter interí, una plaça de secretaria intervenció del Servei d'Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la Noguera, i la convocatòria del concurs a què fan referència aquestes bases les quals han estat publicades íntegrament al BOP de Lleida núm. 83 de 2 de maig de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és fins al dia 12 de maig de 2016 a les 14.00 hores.
El lloc de presentació d'instàncies, d'informació i de consulta és la Secretaria del Consell Comarcal de la Noguera.  -  www.ccnoguera.cat/   - Carrer Àngel Guimerà, 28-30, 25600 Balaguer, Lleida - 973 44 89 33

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia