lunes, 4 de abril de 2016

2 places d' Educador/a Social, a jornada parcial . Ajuntament de Berga.

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en data 3 de març de 2016, ha acordat l'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria per a cobrir interinament dues places d'Educador/a Social, a jornada parcial i en règim laboral, fins a la seva provisió definitiva o la seva amortització.
La convocatòria i les bases específiques que regeixen el procediment s'han publicat íntegrament al taulell d'edictes de l'Ajuntament, al web municipal (http://www.ajberga.cat), i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de març de 2016.
La resta d'anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el taulell d'edictes de l'Ajuntament de Berga i en el web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia